مجوز نرم افزار مدرسه کلاسه وزارت آموزش و پرورش

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ تعداد بازدید 847

با کمال افتخار نرم افزار مدرسه کلاسه "سیستم جامع مدیریت برترین مدارس و مراکز آموزشی کشور " مجوز و اعتبارنامه رسمی از دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش را دریافت نمود .

اپلیکیشن مدرسه کلاسه افتخار دارد در سال 1397 بین ده محصول برتر فناوری اطلاعات کشور در سال 1397 انتخاب شده است .