مجوز نرم افزار مدرسه کلاسه وزارت آموزش و پرورش

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ تعداد بازدید 446

با کمال افتخار نرم افزار مدرسه کلاسه "سیستم جامع مدیریت برترین مدارس و مراکز آموزشی کشور " مجوز و اعتبارنامه رسمی از دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش را دریافت نمود .