آزمون آنلاین

چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ تعداد بازدید 128

طراحی سوال در اپلیکیشن و یا وبسایت در قسمت سامانه اولیا مربیان انجام می گردد
لطفا با اکانت مورد نظر خود برای معلم و یا کادر وارد اپلیکیشن و یا نسخه وب گردید

بعد از ایجاد سوالات و قرار دادن بانک سوال ، اقدام به طراحی آزمون آنلاین با ویژگی های زیر نمایید

تعداد سوالات ، فرصت انجام آزمون ، درس های مورد نظر ، سوالات و مشخص کردن آن ها  ، چیدمان و تعیین کننده ی نمایش بعد از وضعیت آزمون ها از این طریق انجام می گردد
سپس دانش آموزان می توانند از طریق ورود به اپلیکیشن از طریق تبلت یا گوشی موبایل یا ورود از نسخه کامپیوتر از درگاه سامانه اولیا و مربیان اقدام به حل موارد نمایند