جلسه با مسئولین پارک علم و فناوری پردیس و فن بازار ملی ایران

چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷ تعداد بازدید 226

در این جلسه که مدیران ارشد کلاسه با مسئولین پارک علم و فناوری پردیس و فن بازار ملی ایران داشتند ، خواستار برقراری ارتباطی قوی تر با متولیان فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش در ایران شدند . در ضمن لیستی از برگزیدگان فناوری اطلاعات کشور در سال 1397 هم که همگی در جلسه شرکت داشتند ، در تصویر مشاهده می شود