راه اندازی سیستم اختصاصی ارسال پیامک sms

پنجشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ تعداد بازدید 382

سیستم پیامکی Sms  به صورت اختصاصی برای مدرسه شما می باشد ، قابلیت های زیادی دارد :

  1. ارسال پیامک به همکاران
  2. ارسال پیامک به اولیا
  3. ارسال پیام کلاسی
  4. ارسال پیامک به چند کلاس
  5. ارسال پیامک های تبلیغاتی
  6. ارسال پیامک های ویژه
  7. ارسال شارژ آنلاین پنل 
  8. قابلیت شماره اختصاصی برای پنل
  9. به همراه داشتن شماره اختصاصی در پنل پیامکی