اپلیکیشن موبایل مدرسه هوشمند

شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ تعداد بازدید 312

قابلیت های اپلیکیشن نسبت به وبسایت ها :

در دسترس بودن

آسان بودن

سریع بودن

توسعه سریع

هماهنگ بودن با وبسایت

این قابلیت های بسیار مهم تمام جواب مدرسه هوشمند را در بر می گیرد 

هوشمندسازی مدارس بدون در نظر گرفتن سیستمی جامع و مدرسه هوشمند ، هرگز کامل نمی شود .