مدرسه هوشمند

یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تعداد بازدید 243

مدرسه هومند تفاوتش با مدرسه های عادی در نوع یادگیری دانش آموزان می باشد

دانش آموزان در این نوع مدارس علاوه بر مدارس سنتی ، به این اهداف می رسند :

  • فهم عمیق تر آموزش
  • آموزش کاربردی 
  • سرعت در انتقال یادگیری
  • تنوع یادگیری
  • تمرکز بیشتر مراکز آموزشی و مدارس بر روی آموزش
  • دقت بیشتر در انتقال اطلاعات
  • بایگانی آموزش ها به صورت خودکار
  • ارتباط قوی تر بین اولیا و مدرسه

نکات بالا بخشی از فواید و قابلیت های متفاوت مدرسه هوشمند نسبت به مدارس سنتی می باشد