مسیر هوشندسازی در مدارس

سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ تعداد بازدید 362

هوشمندسازی مدارس نقش مهمی در انتخاب مدرسه در تهران و شهر های بزرگ کشور توسط اولیا دارد ، با وجود اینکه عموم مدارس خود را مدرسه هوشمند می دانند ، ولی اولیا ، کاربرد هوشمندسازی مدارس را نقش کلیدی می دانند و این نقش معنایش ارتباط موثر بین سه ضلع مدرسه ، اولیا ، دانش آموز برای پیشبرد آموزش هست

سیستم های مدیریت مدرسه با الگو های مشخص ، فعالیت ها را ارتقا می دهند ، به نحوی که کیفیت های مدارس با فعالیت های هوشمندانه همانطور که ارتقا می یابد ، در صورتی که فعالیت های هوشمندانه به درستی انتخاب و اجرا نگردد ، وضعیت را به مراتب ضعیف تر می نماید

به همین دلیل برای انتخاب یک سیستم آموزشی ، مدیران مدارس باید با دقت بالا ، به انتخاب سیستمی برای مدرسه خود بپردازند

اصول مهمی که در انتخاب یک سیستم خوب برای مدرسه هوشمند می باشد به شرح زیر می باشد :

  • آسان بودن
  • بر اساس نیاز مدرسه طراحی شدن
  • سریع بودن
  • دسترسی همیشگی 
  • بستر وب و اینترنت
  • جامع و یکپارچه بودن
  • هوشمندانه بودن