بخشی از قابلیت های سیستم مدیریت مدرسه در یک نگاه

دوشنبه ۶ آذر ۱۳۹۶ تعداد بازدید 3154

همه ی فعالیت های مدرسه تحت یک سیستم جامع و یکپارچه تحت اپلیکیشن و وبسایت به صورت هماهنگ با لوگو و نام مدرسه شما 

 

هوشمندسازی مدارس

مدرسه