5 نکته برای تحول اینستاگرام مدرسه

یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹ تعداد بازدید 81

5
نکته برای تحول در
صفحه اینستاگرام مدرسه شما

امیر گیلانپور

مدرس و فعال فناوریهای آموزشی

معرفی
شبکه های اجتماعی راهی برای دیده شدن و ارتباط با مخاطبین جدید است. استفاده از استراتژی درست برای رسیدن
اولیا به وبسایت و دریافت اطلاعات بیشتر درمورد مدرسه شما، به کمک شبکه های اجتماعی، یکی از موارد مهمی است
که باید به آن توجه کرد. برای رسیدن به مخاطبین جدید باید از پتانسیل اولیا و همکاران حال حاضر نیز استفاده کرد. به
یاد داشته باشید که با داشتن یک صفحه اجتماعی قدرتمند و با اطلاع رسانی بهتر و سریعتر، میتوان میزان رضایتمندی
اولیای حال حاضر را بهبود بخشید.

نکته اول :
هشتگها و کاربرد آن
* در زیر هر پست از 8 هشتگ استفاده کنید.
* هشتگها را کپی نکنید، آنها را تایپ و سپس از بین موارد نمایش داده شده، انتخاب کنین.
* در پستهای مختلف، چند مورد از هشتگها را تغییر دهید.
* از هشتگهای پرکاربرد استفاده نمایید.
* هشتگ های پرکاربرد را می توانید از بخش اکسپلورر اینستاگرام بدست آورید.

نکته دوم :
متن زیر پست ) Caption )
* در ابتدا سعی کنین سوالی را برای به چالش کشیدن و درگیر کردن مخاطب مطرح کنین.
* در متن خود از مخاطب بخواهید تا نظر خود را در مورد پست ارائه دهد.
* با استتتتفاده از روشهای درگیر کردن اولیا و دانش آموزان، از آنها بخواهید که پستهای شما را استوری نمایند و همچنین در پست های خودشان شما را تگ نمایند .
* با توجه به مناسبتهای مختلف از اولیا درخواست کنید، تا نظر خود را در زیر پست ارائه دهند.

نکته سوم :
انتخاب تصویر مناسب
* در کنار تصاویر گروهی، از عکسهای تکی دانش آموزان نیز استفاده کنید.
* سعی کنید در پسزمینه تصاویر، از آرم و لوگوی مدرسه و یا آدرس صفحه اینستاگرام مدرسه استفاده نمایید.

نکته چهارم :
اولیا و همکاران را برای ارتقای شبکه های اجتماعی ترغیب کنید.
* سعی کنین از ویدیوهایی استفاده کنین که عکس های تکی دانش آموزان در آن قرار گیرد.
* همکاران را علاقهمند کنین تا مطالب صفحه شما را به اشتراک بگذارند.
* آنها را علاقهمند کنین تا در صورت پست گذاشتن در مورد مدرسه ، پیج اینستاگرام را شما منشن نمایند
* همکاران را راغب کنید تا در قسمت اطلاعات صفحه خود شان، آدرس صفحه اینستاگرام مدر سهای که در آن مشغول به کار هستند را ذکر کنند.

 

نکته پنجم : (قواعد)
* حتما در قسمت اطلاعات صفحه اینستاگرام ، آدرس وبسایت خود را قرار دهید.
* صتتتفحه اینستتتتاگرام خود را از حالت عادی به تجاری تبدیل کنید ) Business Profile ( و جهت برقراری ارتباطکاربران با شما، یک شماره موبایل وارد کنید.
* هر روز یک یا دو پست، با توجه به اصولی که در بالا ذکر شد، انتشار دهید.
* روزانه یک الی پنج ا ستوری بگذارید. وقتی که شما با مخاطب خود در حال تعامل هستید، با ا ستوری گذا شتنفرصت بهتری دارید تا بیشتر در معرض دید اولیا قرار گیرید.
* در استوری و پست ، لینک پیج خودتان را به صورت واضح منشن و قرار دهید تا افرادی که از طریق اکسپلورروارد می شوند ، بتوانند پیج شما را فالو نمایند.

برای مشاوره فناوری و زیرساخت های مورد نیاز، لطفا با شماره 09192318108 تماس حاصل نمایید

 

برای دانلود  فایل  pdf  اینجا کلیک کنید