انتخاب وبسایت مدرسه

انتخاب وبسایت مدرسه

برای انتخاب صحیح یک وبسایت اصولی برای مدرسه باید نکات مهمی را در نظر گرفت ، در این پست به موراد زیر می پردازیم


بیشتر...

هوشمندسازی مدرسه

هوشمندسازی مدرسه

مدرسه ها در هوشمندسازی به نکات قابل توجه ای ، دقت می نمایند ، برای مشاهده این نکات به این مسائل می پردازیم


بیشتر...مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند ، مدرسه ای است که با کمک ابزارهای نوین ، آموزشی متفاوت و هوشمندانه را یه دانش آموزان انتقال می دهد

 


بیشتر...

مسیر هوشندسازی در مدارس

مسیر هوشندسازی در مدارس

هوشمندسازی مدارس نقش مهمی در انتخاب مدرسه در تهران و شهر های بزرگ کشور توسط اولیا دارد ، با وجود اینکه عموم مدارس خود را مدرسه هوشمند می دانند ، ولی اولیا ، کاربرد هوشمندسازی مدارس را نقش کلیدی می دانند و این نقش معنایش ارتباط موثر بین سه ضلع مدرسه ، اولیا ، دانش آموز برای پیشبرد آموزش هست


بیشتر...


سامانه کارنامه استاندارد مدرسه

سامانه کارنامه استاندارد مدرسه

آشنایی با سیستم دریافت نمره از معلم و ایجاد کارنامه های کیفی و کمی و در نهایت دریافت توسط اولیا

همراه با آموزش کوتاه و گام به گام استفاده از سامانه ی کارنامه


بیشتر...

راهنمای انتخاب ابزار هوشمندسازی مدارس

راهنمای انتخاب ابزار هوشمندسازی مدارس

راهنمای استفاده جامعی از خدمات هوشمندسازی مدارس که بتواند همه ی جوانب مدرسه را در طی یک فرم بررسی و عملیاتی نباید ، وجود ندارد .

اما کلاسه با قابلیت و استفاده از مشاورین متخصص در امر آموزش سعی بر انتخاب صحیح ابزار ، راهنمایی ها و سیستم های مناسب دارد .

 


بیشتر...