تسریع و کنترل اطلاعات دانش آموزان با کلاسه

تسریع و کنترل اطلاعات دانش آموزان با کلاسه

راه اندازی بخش جدیدی از سیستم کلاسه به نام "گزارش نمرات دوره های ارزیابی" که این امکان را به کاربران می دهد تا بتوانند گزارش ریز نمرات دانش آموزان خود را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند.


بیشتر...


انتخاب وبسایت مدرسه

انتخاب وبسایت مدرسه

برای انتخاب صحیح یک وبسایت اصولی برای مدرسه باید نکات مهمی را در نظر گرفت ، در این پست به موراد زیر می پردازیم


بیشتر...

هوشمندسازی مدرسه

هوشمندسازی مدرسه

مدرسه ها در هوشمندسازی به نکات قابل توجه ای ، دقت می نمایند ، برای مشاهده این نکات به این مسائل می پردازیم


بیشتر...مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند ، مدرسه ای است که با کمک ابزارهای نوین ، آموزشی متفاوت و هوشمندانه را یه دانش آموزان انتقال می دهد

 


بیشتر...

مسیر هوشندسازی در مدارس

مسیر هوشندسازی در مدارس

هوشمندسازی مدارس نقش مهمی در انتخاب مدرسه در تهران و شهر های بزرگ کشور توسط اولیا دارد ، با وجود اینکه عموم مدارس خود را مدرسه هوشمند می دانند ، ولی اولیا ، کاربرد هوشمندسازی مدارس را نقش کلیدی می دانند و این نقش معنایش ارتباط موثر بین سه ضلع مدرسه ، اولیا ، دانش آموز برای پیشبرد آموزش هست


بیشتر...