مصاحبه با مدیران - مصاحبه با آقای محمدی از موسسان مجتمع آموزشی دانا

مصاحبه با مدیران - مصاحبه با آقای محمدی از موسسان مجتمع آموزشی دانا

مصاحبه با مدیران -جناب آقای محمدی از موسسان مجتمع آموزشی دانا
"کنار هم قرار گرفتن مدرسه ها باعث سینرژی می شود ، باعث افزایش طرح های مثبت و نبوغ افزایی می شود و سمینار ها هم در این راستا می تواند به ما مدارس کمک نماید "
#نظرشرکت_کنندگان
#ویدیو هشتم - سایر ویدیوها‌ را از طریق هشتگ بالا دنبال نمایید
زمان : جمعه 13 - اردیبهشت
 


بیشتر...

مصاحبه با مدیران - آقای سلطان آبادی موسس مدرسه پیشاهنگ -منطقه ۱

مصاحبه با مدیران - آقای سلطان آبادی موسس مدرسه پیشاهنگ -منطقه ۱

آقای سلطان آبادی موسس مدرسه پیشاهنگ -منطقه ۱
"همراهی در کنار هم می تواند مجموعه ای بزرگ ‌از خدمات با کیفیت با تنوع بسیار بالا را بوجود آورد"

#نظرشرکت_کنندگان 
#ویدیو پنجم - سایر ویدیوها‌ را از طریق هشتگ بالا دنبال نمایید
زمان : جمعه 13 - اردیبهشت
مکان : دانشگاه شهید بهشتی - سالن عدالت


بیشتر...

مصاحبه با مدیران - مصاحبه با آقای پاشنا مسئول مدارس مهرورزان مازندران

مصاحبه با مدیران - مصاحبه با آقای پاشنا مسئول مدارس مهرورزان مازندران

آقای پاشنا موسس مدرسه هوشمند معرفت بابلسر و مسئول مدارس مهرورزان و پیشگامان با بیش از ۵۰ شعبه بزرگ در استان مازندران
"با توجه به تخصص ها و‌استعدادهای حاضر در‌ مدرسه و همچنان پتانسیل موجود در‌ هر مدرسه  ، یک سمینار با همراهی مسئولین مدرسه ها کمک بزرگی‌هست و ما می‌توانیم با اشتراک گذاشتن نظرات و ایجاد شبکه های قوی اقدام به ساخت  و پل‌ارتباطی نماییم ،وظیفه ی تشکیل چنین سمینارهایی بر عهده ی خود ما ، به عنوان مسئولین مدارس غیرانتفاعی جهت هم افزایی‌ هست"

#نظرشرکت_کنندگان 
#ویدیو چهارم - سایر ویدیوها‌ را از طریق هشتگ بالا دنبال نمایید
زمان : جمعه 13 - اردیبهشت
مکان : دانشگاه شهید بهشتی - سالن عدالت


بیشتر...

مصاحبه با مدیران - مصاحبه با دکتر موسویان - نماینده موسس مدرسه بهار اوشان

مصاحبه با مدیران - مصاحبه با دکتر موسویان - نماینده موسس مدرسه بهار اوشان

آقای دکتر موسویان 
نماینده مدرسه هوشمند  بهاراوشان
"چرا دور هم جمع می شویم ، مقایسه گذشته با حالا ، تحولات امروز را با دیروز در یک بعد مقایسه کنید ، سرعت تغییرات به حدی هستش که ما نمی توانیم به تنهایی در یک مدرسه رقابت کنیم"

#نظرشرکت_کنندگان
#ویدیو دوم
زمان : جمعه 13 - اردیبهشت
مکان : دانشگاه شهید بهشتی - سالن عدالت
 


بیشتر...

مصاحبه با مدیران - مصاحبه با خانم دهمرده موسس و مدیر مجتمع علوم و نوین

مصاحبه با مدیران - مصاحبه با خانم دهمرده موسس و مدیر مجتمع علوم و نوین

"تورم بسیار زیاد  به عنوان یک چالش باید در مدرسه لحاظ گردد و آن را باید پیش بینی کنیم و نیز رشد فناوری در مدرسه هوشمند به سرعت در حال رشد هست و طبق خواسته های جامعه آن را باید به صورت جدی انجام دهیم و همچنین به خلاقیت نیز باید توجه لازم گرددو این موارد بستر همفکری بین مدارس باشد "


بیشتر...

مصاحبه با مدیران مدارس - خانم حسینی مدیر دبستان دانا

مصاحبه با مدیران مدارس - خانم حسینی مدیر دبستان دانا

خانم حسینی مدیر مدرسه هوشمند دانا
"در مدرسه های غیردولتی وجود دارد ،عدم حمایت مسئولین و شهریه هایی که دریافت می شود با هزینه های ما در شرایط حال حاضر برابر نیست و دلیل جمع شدن مدارس غیردولتی در کنار‌هم هست"

#نظرشرکت_کنندگان 
#ویدیو سوم - سایر ویدیوها‌ را از طریق هشتگ بالا دنبال نمایید
زمان : جمعه 13 - اردیبهشت
مکان : دانشگاه شهید بهشتی - سالن عدالت


بیشتر...


مصاحبه با مدیران - از موسسان مجتمع آموزشی دانا

مصاحبه با مدیران - از موسسان مجتمع آموزشی دانا

مصاحبه با مدیران - از موسسان مجتمع آموزشی دانا

"اهمیت برگزاری سمینار برای مدرسه ها برای هم افزایی و رشد و توسعه و استفاده از تجربه های مثبت سایر مدارس و نیز ایجاد ارتباطی مداوم با مدارس دیگر می باشد "

#نظرشرکت_کنندگان
#ویدیو هفتم- سایر ویدیوها‌ را از طریق هشتگ بالا دنبال نمایید
زمان : جمعه 13 - اردیبهشت
مکان : دانشگاه شهید بهشتی - سالن عدالت


بیشتر...