کاتالوگ هوشمندسازی مدارس - بخش کاهش هزینه های مدرسه

جمعه ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ تعداد بازدید 41

کاتالوگ هوشمندسازی مدارس کاهش هزینه های مدرسه بوسیله استفاده از نرم افزار مدرسه کلاسه بدلیل اتوماسیون کردن فرآیند های مدرسه می باشد . لطفا کاتالوگ زیر را مشاهده نمایید

دانلود کاتالوگ هوشمندسازی مدارس

 

برای مشاهده کاتالوگ های هوشمندسازی مدرسه در لینک زیر کلیک نمایید

کاتالوگ هوشمندسازی مدارس

برای مشاهده دمو نرم افزار مدرسه کلاسه در لینک زیر کلیک نمایید

دمو سیستم کلاسه