تولید کارنامه با نمایش دلخواه

یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷ تعداد بازدید 708

آپدیت جدید ورژن کارنامه مدرسه هوشمند

سقف پیش فرض نمرات برای نمایش در کارنامه 20 می باشد ، اما در ورژن جدید کلاسه ، مسئولین مدارس می توانند ، سقف نمره را نیز به 100 و یا هر عددی که می خواهند در نمایش کارنامه رویت داده شود ، تغییر دهند .

در تصویر زیر ، "سقف نمره برای کارنامه " قابل تنظیم می باشد 

پیشنهاد می گردد که از 20 ، 5 و 100 استفاده گردد ، البته پیش فرض نمره برای نمایش در کارنامه 20 می باشد .

 

 

 

کاتالوگ مدرسه

نرم افزار مدرسه

وبسایت مدرسه

هوشمندسازی مدارس

مدرسه هوشمند