اطلاعات مربوط به برنامه

در این بخش اطلاعات کامل افرادی که اقدام به نصب اپلیکیشن و ورود به سیستم کرده اند ، نمایش داده می شود .

و شما می توانید به راحتی ، آمار کاملی از افرادی که هنوز اقدام به نصب و راه اندازی اپلیکیشن ننموده اند ، اخذ نمایید