ارسال پیامک به کاربران SMS

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ تعداد بازدید 3141

این سیستم به این صورت طراحی گردیده است که هر کاربری که وارد سیستم نشده و اقدام به نصب اپلیکیشن ننموده است ، متن پیامک پیش فرض برایش ارسال می گردد

این پیامک به صورت خدماتی می باشد و برای افرادی که حتی سیتسم پیامک تبلیغاتی خودشان را بسته باشند ، نیز اعمال می گردد

در ضمن شما می توانید 5 بار به تمامی افرادی که ، هنوز اقدام به نصب سیستم نکرده اند، پیامک بفرستید

فرمت پیش فرض پیامک به شرح می باشد که شامل ، لینک مستقیم وبسایت و اپلیکیشن های اختصاصی مجموعه شما می باشد که البته بوسیله مدیریت اصلی سیستم قابل تغییر می باشد