دسترسی ارتباطی

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ تعداد بازدید 3372

در این مرحله باید سطح های دسترسی هر همکار را نسبت به اولیا ، دانش آموزان و همکاران بر اساس کلاس مشخص نمایید

بعد از کلیک بر روی منو " دسترسی ارتباطی " و گزینه + اضافه کردن کاربر یک فرد از همکاران را انتخاب می نمایید ، سپس برای آن فرد می توانید کلاس یا کلاس هایی را برای ارتباط انتخاب نمایید

در شرایطی که فردی در مدرسه فقط مجاز به ارتباط با چند نفر باشد ، شما می توانید از گزینه بعدی " کاربران مجاز " نیز چند نفر را انتخاب نمایید

نکته لازم به ذکر است که حتما وضعیت سه گزینه اول را جهت دسترسی ابتدا مشخص نمایید