درس

شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ تعداد بازدید 292

درس ها را در این قسمت ثبت می نمایید

البته سیستم به صورت پیش فرض همه ی درس های رسمی آموزش و پرورش را زیر نظر هر پایه دارد

ولی شما می توانید تمامی دروس را از این طریق آپدیت نمایید

عنوان و پایه تحصیلی فیلد های اجباری این بخش می باشند