مجوز نرم افزار مدرسه کلاسه وزارت آموزش و پرورش

دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ تعداد بازدید 10794

مجوز نرم افزار مدرسه کلاسه وزارت آموزش و پرورش

 

با کمال افتخار نرم افزار مدرسه کلاسه "سیستم جامع مدیریت برترین مدارس و مراکز آموزشی کشور " مجوز و اعتبارنامه رسمی از دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش را دریافت نمود .

اپلیکیشن مدرسه کلاسه افتخار دارد در سال 1397 بین ده محصول برتر فناوری اطلاعات کشور در سال 1397 انتخاب شده است .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


مجوز کلاسه از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - وزارت آموزش و پرورش

 


دریافت مجوز از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی - وزارت آموزش و پرورش در راستای کنترل کیفیت رسانه ها و وسایل آموزشی برای سیستم جامع ارتباطی مدیریت مدرسه و مرکز آموزشی کلاسه