داستان شکل گیری کلاسه

دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ تعداد بازدید 1677

مصاحبه کارنگ با امیر گیلان‌پور بنیانگذار کلاسه