آموزش های اخبار , دسته ها ، مقاله و اسلایدر

دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ تعداد بازدید 920

آموزش های اخبار ، مقاله و اسلایدر به شرح زیر می باشد :

همچنینی می توانید ویدیوی آموزشی زیر را مشاهده نمایید

 

 

توضیحات اولیه :
کلا دو نوع مطلب داریم
الف -مطالب که عموما ثابت هستند و اطلاعاتش چند مدت یک بار  همان مطلب ویرایش می شود
این نوع مطالب در جایگاه های درباره ما ، متون زیر اسلایدر و منوهای بالا به صورت ثابت قرار می گیرند
مثالی که در این مورد می توان زد :
افتخارات مدرسه ، شرایط ثبت نام ، کادر آموزشی ، کادر اداری ، سخن موسس و مدیر

البته می توان موارد فوق را ویرایش کرد و مطلب قبلی را بروز کرد

برای نمایش اطلاعات فوق از سه طریق می توان اقدام کرد :
1 - متون زیر اسلایدر که باید حتما سه عدد باشند و زیر اسلایدر قرار گیرند 
2 - درباره ما که زیر اسلایدر و متون زیر اسلایدر قرار می گیرد
3 - صفحات استاتیک بدون انتخاب دسته (جایگاه) که باید از طریق ساخت منو و برقراری ارتباط با منو و صفحه استاتیک مورد نظر اقدام گردد

در مورد گزینه 3 باید این مورد را عرض کرد که نحوه نمایش کاملا به منو مرتبط می باشد و می توانید با ساخت زیر منو و برقراری ارتباط با صفحات استاتیک اقدام نمایید


ب - مطالب خبری
مطالبی که به صورت روزانه جهت اطلاع از امور مدرسه و آموزشگاه  منتشر می گردد
که از منوی اخبار و مقاله منتشر می گردد

این نوع مطالب باید در یک دسته یا چند دسته قرار گیرند تا مخاطبان بتوانند مطالب را مشخص تر ، مطالعه نمایند

شما می توانید از منوی "دسته ها" اقدام به ساخت دسته های متنوع نمایید
در زمان ساخت دسته باید کامپوننت مورد نظر را به اخبار یا مقاله متصل نمایید