آموزش ساخت گزارش تصویری متصل به اخبار

سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶ تعداد بازدید 2425

ایجاد گزارش تصویری بعد از کلیک بر روی ایجاد خبر جدید ، درج عنوان ، لید خبر ، خبر اصلی و تصویر اصلی و سپس انتخاب تصاویر بیشتر 

دقت نمایید بعد از کلیک بر روی گزارش تصویری ، تعدادی عکس را انتخاب نمایید و سپس بعد از انتخاب ، بر روی نشانگر موس سفید سمت راست که مشخص کننده ی "انتخاب چند فایل می باشند " کلیک نمایید