اطلاعات تماس

شنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۶ تعداد بازدید 7379

قسمت اطلاعات تماس برای اعمال تنظیمات آدرس ، تصویر و موارد یکتا برای کل سیستم می باشد

نکته : این بخش معمولا به ندرت و فقط برای تنظیمات کلی سیستم ویرایش می گردد

اگر گزینه ویرایش در قسمت سمت چپ را کلیک نمایید

اطلاعات مرکز آموزشی خود را در این قسمت بارگزاری می نمایید

بلافاصله بعد از اعمال در کل سیستم به صورت یکپارچه اعمال می گردد

نکته : حتما اقدام به ویرایش این بخش نمایید