شبکه های اجتماعی در پایین وبسایت

یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸ تعداد بازدید 767

برای انکه آدرس شبکه های اجتماعی مدرسه خودتان همچون اینستاگرام مدرسه و یا آپارات مدرسه را در پایین وبسایت خودتان منتشر نمایید و لینک آن را قرار دهید ، باید از طریق پنل مدیریت اقدام نمایید