ماژول آزمایشات درسی در LMS کلاسه

سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ تعداد بازدید 59

ویژگی جدیدی برای مدارس کلاسه افزوده شده است:

 

 

برای اولین بار در ایران
امکان دسترسی به تمامی آزمایشات درسی و علمی به صورت مجازی فقط در LMS کلاسه