تعریف موارد انضباطی

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۷ تعداد بازدید 3505

تعریف موارد انضباطی

 

برای تعریف موارد انضباطی ابتدا به پنل مدیریت وارد شوید و در قسمت "انضباط"، مورد "تعریف موارد انضباطی" را انتخاب کنید.

در صفحه جدید، می توانید عنوان مورد انضباطی، پایه های مربوطه، و نحوه محاسبه نمره را مشخص کنید. برای تعیین "نوع" مورد انضباطی می توانید از طریق "دسته ها" اقدام به تعریف نوع مورد انضباطی کنید.

همچنین می توانید براساس هر پایه، موارد انضباطی مختلفی تعریف نمایید.

در قسمت مرتبه، می توانید تعریف کنید که به طور مثال به ازای هربار ارتکاب مورد انضباطی در مرتبه اول، دوم، سوم، و... چه میزان کسر نمره صورت خواهد گرفت.

در نهایت، با زدن دکمه "ثبت"مورد انضباطی را ثبت کنید.

می توانید از "موارد انضباطی" برای گرفتن کارنامه موارد انضباطی و تحویل آن به اولیا استفاده کنید.

 

لطفا از سایر پست های آموزشی وبسایت ما دیدن نمایید

هوشمندسازی مدارس

مدرسه هوشمند