کارنامه

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ تعداد بازدید 10554

 

 

اگر بخواهیم به طور خلاصه به این بخش بپردازیم ، طبق راهنمای کوتاه زیر می باشد :

گام اول :
ابتدا دوره ارزیابی را ایجاد می نمایید و در دوره ارزیابی مشخص می نمایید که از درس ، زیر درس و یا هر دو استفاده شود و یا خیر
و در نهایت ارتباط با درس را برای آن فعال می نمایید

گام دوم :
مرحله دوم ، فرم ورود نمرات می باشد که از همین طریق نمرات را می توانید وارد نمایید

(البته معلمین می توانند از طریق پنل اولیا و مربیان و اپلیکیشن موبایل نیز مستقیما نمره درس خود را وارد نمایند)

گام سوم :
کارنامه ی جدید را تولید و گزینه های مرتبط با این کارنامه را فعال نمایید.
برای اینکه کارنامه جدید نمایش داده نشود یا در زمانی خاص قصد فعالسازی آن را دارید، می توانید در زمان ثبت کارنامه جدید گزینه تعلیق را انتخاب نمایید.

گام چهارم :
تولید کارنامه از نمرات وارد شده و انتخاب نمرات 
می توانید در این بخش بعضی از نمرات را از خروجی کارنامه حذف نمایید
بعد از این مرحله ، کارنامه برای اولیا نمایش داده خواهد شد.

گام پنجم :
چاپ کارنامه با معیارهای مختلف و استاندارد ها برای بایگانی و رساندن به دست اولیا

دلیل طراحی در این پنج گام به این دلیل بوده است که معلم بتواند نمرات متفاوتی را در مدل های مختلف ارزشیابی کلاسی ، امتحانی ، تکلیف و سایر مدل های نمره دادن ، وارد نماید
و مسئول وبسایت بعد از بررسی نمرات بتواند به صورت دو مرحله ای اقدام به ساخت کارنامه های متنوع در بازه های زمانی برای نمایش به اولیا طراحی نماید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا جهت آشنایی کامل با بخش کارنامه ی مدارس اقدام به مشاهده ویدیو های زیر نمایید

در شش مرحله زیر :

 

 

 

دوره ارزیابی : هر دوره ارزیابی یعنی اجازه ی نمره دادن به درس های مشخص

 

فرم ورود نمرات : ورود نمرات از طریق پنل مدیریت اصلی

 

ایجاد کارنامه جدید : ساخت ظاهر کارنامه برای ارائه 

 

تولید نمرات از دوره های ارزیابی : ورود نمرات به کارنامه ی ساخته شده

 

چاپ کارنامه : چاپ کارنامه به همراه نمودار

 

گزارش نمرات : گزارش فردی و کلاسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لطفا از سایر پست های آموزشی وبسایت ما دیدن نمایید

هوشمندسازی مدارس

مدرسه هوشمند