پیغام

سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۶ تعداد بازدید 11159

این قسمت تنها در سطح عالی ترین بخش مدیریت فعال می باشد به طوریکه کلیه پیام های رد و بدل شده در سیستم توسط این بخش تحت نظارت قرار گرفته می شود

شما می توانید پیام های ارسالی را مشاهده و از طریق سه گزینه جنبی هر پیغام هر پیام را مدیریت نمایید