مدارس برتر کدامند ؟ - قسمت 1

پنجشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ تعداد بازدید 153

قسمت اول

مدارس برتر کدامند ؟

سوالی واضح که عموم مسئولین مدارس برای پیدا کردن جواب پیچیده ی  آن ، زمان و تلاش بسیاری را خرج نموده اند .

در نگاه اول وقتی ما بخواهیم به یک مدرسه موفق نگاه کنیم ، چه ویژگی هایی را بر می شماریم

ساختمان

شعب مدارس

تعداد دانش آموز

هوشمندسازی مدارس

سابقه

نوآوری

افتخارات

و ...

و هرکدام از موارد بالا دقیقا چقدر مهم است و اولویت با کدام یک از آن هاست

و یک نکته ی مهم دیگر این است که از نگاه چه فردی و در چه جایگاهی موارد بالا را میبینیم و به آن وزن و نمره خواهیم داد .

باید از دو منظر به یک مدرسه یا مرکز آموزشی نگاه کرد .

از نگاه کارشناسان با سابقه ی آموزش و از نگاه اولیا جهت ثبت نام

به نظر عموم کارشناسان آموزش  ، رعایت استاندارد های آموزشی در اولویت اول ، انتخاب مدارس برتر می باشد . اما لزوما رعایت استاندارد های آموزشی موارد دیگر را بهبود نمی بخشد !

شاید بتوان گفت که استاندارد آموزشی باعث پیشرفت موارد فوق خواهد بود ، اما به صورت قطع نمی توان به آن به صورت یک جانبه تکیه کرد .

شاید در بین عموم مردم که مدارس را برمیگزینند ، تعداد دانش آموز و به تبع آن شعب نیز که اضافه خواهد شد و  برند مدرسه و در اولویت های بعدی تر افتخارات و نوآوری قرار گیرد .

اگر بخواهیم لیستی دقیقی از یک مدرسه موفق تهیه کنیم و از دو منظر اولیا و کارشناسان آموزشی آن ها را دسته بندی نماییم ، به شرح زیر قرار می گیرد .

طبق نظرسنجی که از بین 1000 مخاطب و اولیا جهت ثبت نام و 100 کارشناس آموزش به دست آمده است ، موارد مهم دسته بندی شده اند و در صد اهمیت نسبی هر کدام به صورت تجمیعی شرح زیر می باشد .

مجموعه شاخص های یک مدرسه موفق از نگاه کارشناسان آموزش

1 – رعایت استاندارد آموزشی – 30 درصد

2 – معلمین با تجربه و دوره دیده  - 20 درصد

3 – فضای استاندارد آموزشی – 15 در صد

4 – مدرسه هوشمند – 15 درصد

4 - تجربه مدرسه داری طولانی – 10 درصد

5 – تعداد دانش آموز استاندارد در کلاس – 5 درصد

6 – افتخارات – 5 درصد

 

مجموعه شاخص های یک مدرسه موفق از نگاه اولیا و مخاطبین جهت ثبت نام

1 – برند بودن مرکز آموزشی  - 25 درصد

2 – فضای استاندارد آموزشی - 15 درصد

3 – استقبال عمومی مردم و رضایت - 15 درصد

4 -  مدرسه هوشمند - 15 درصد

5 – معلمین با تجربه و دوره دیده - 10 درصد

6 – افتخارات - 5 درصد

7 – تجربه مدرسه داری طولانی - 5 در صد

8 – رعایت استاندارد آموزشی - 5 درصد

9 – تعداد دانش آموز استاندارد در کلاس - 5 درصد

 

اگر به دقت نتایج نظرسنجی ها بالا را مشاهده کنیم ، متوجه آن خواهیم شد که نگاه کارشناسان آموزش و اولیا با توجه به اینکه عموما مشابه هستند ، اما تفاوت زیادی در اهمیت دادن به موارد دارند ، برای مثال میانگین نظرات کارشناسان آموزش برای " رعایت استاندارد های آموزشی " 30 درصد بوده ، ولی از نگاه اولیا تنها 5 درصد اهمیت دارد .

در سلسله پست های #مدرسه_برتر به این می پردازیم که چگونه می توان با حفظ استاندارد های آموزشی، در برندینگ مدرسه هم قوی تر عمل کرد .

امیر گیلانپور

15 اسفند 1397

 

در پست بعد به موارد زیر می پردازیم 

تفاوت نظرات کارشناسان آموزش و اولیا در انتخاب مدرسه برتر در چیست ؟ - قسمت 2