امکان ارسال پیام های تبلیغاتی داخل پنل مدیریت

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ تعداد بازدید 84

امکان ارسال پیام های تبلیغاتی برای مراکز آموزشی توسط خودشان از طریق پنل مدیریت فراهم گردیده است

به این صورت که می توانید منطقه های مورد نظر را انتخاب نمایید و Sms مورد نظر را برایشان بفرستید

آموزش تصویری نیز به صورت زیر می باشد .