آزمون آنلاین مراکز آموزشی

پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ تعداد بازدید 1010

طراحی سوال در اپلیکیشن و یا وبسایت در قسمت سامانه اساتید انجام می گردد .

گام اول - آموزش طراحی سوال در بانک سوال :
 

 

گام دوم - طراحی آزمون :

 

گام سوم - ورود دانشجو به آزمون: