چهار مرحله تا راه اندازی کامل وبسایت مدرسه هوشمند شما

دوشنبه ۸ مهر ۱۳۹۸ تعداد بازدید 204

در این مراحل راه اندازی سریع برای مدرسه شما در عرض  ۲ ساعت برنامه ریزی گردیده است.
لطفا با دقت لینک زیر را مطالعه نمایید:

لینک آموزش

 

 

سیستم جامع مدیریت مدرسه و آموزشگاه
اپلیکیشن با نام و لوگو ی شما و وبسایت اختصاصی