طراحی نرم افزار

يکي از عوامل ساده تر شدن کارها و صرفه جويي در زمان ، نرم افزار هاي کاربردي تحت سيستم عامل هستند که وابسته به کار مورد نظرما ، کار خاصي را به شکل ساده تر و در زمان کمتر ارائه مي کنند

نمونه ای از این نرم افزارها را :

1 – نرم افزار مدیریت بانکداری شرکت تعاونی فرهنگیان

2 – نرم افزار سازماندهی دبیران ویژه اداره ناحیه آموزش و پرورش ناحیه یک رشت ، خمام ، ناحیه یک و دو بندرعباس

3 – نرم افزار رزرواسیون سراسری آموزش و پرورش

4 – نرم افزار تقویم دسکتاپ

5 – نرم افزار مدیریت هتل

6 – نرم افزار مدیریت کتابخانه ویژه مدارس

7 –  نرم افزار مدیریت اموال

8 – نرم افزار مدیریت تشویقات ادارات

9 – نرم افزار مدیریت اطلاعات سیستم ها

و دهها نرم افزار دیگر