طراحی نرم افزار

یکی از عوامل ساده تر شدن کارها و صرفه جویی در زمان ، نرم افزار های کاربردی تحت سیستم عامل هستند که وابسته به کار مورد نظرما ، کار خاصی را به شکل ساده تر و در زمان کمتر ارائه می کنند

نمونه ای از این نرم افزارها را :

۱ – نرم افزار مدیریت بانکداری شرکت تعاونی فرهنگیان

۲ – نرم افزار سازماندهی دبیران ویژه اداره ناحیه آموزش و پرورش ناحیه یک رشت ، خمام ، ناحیه یک و دو بندرعباس

۳ – نرم افزار رزرواسیون سراسری آموزش و پرورش

۴ – نرم افزار تقویم دسکتاپ

۵ – نرم افزار مدیریت هتل

۶ – نرم افزار مدیریت کتابخانه ویژه مدارس

۷ –  نرم افزار مدیریت اموال

۸ – نرم افزار مدیریت تشویقات ادارات

۹ – نرم افزار مدیریت اطلاعات سیستم ها

و دهها نرم افزار دیگر

Home سایر خدمات طراحی نرم افزار
© کپی برداری از این سایت در جهت توسعه هوشمند سازی مدارس و آموزش نوین آزاد می باشد